فضاسازی حوزه وپایگاههابه مناسبت هفته دفاع مقدس

فضاسازی حوزه وپایگاههابه مناسبت هفته دفاع مقدس

نویسنده: shahidabbasi - 1396/10/30

به مناسبت گرامی داشت ایام هفته دفاع مقدس سردرب حوزه وپایگاههای  حوزه شهری بامضامین دفاع مقدس وایام محرم فضاسازی شد.

 

NoName sssss